Àrees jurídiques /

Dret civil Civil General, contractes, reclamacions de quantitat, responsabilitat civil, herències, matrimonial, arrendaments i immobiliari.
Dret mercantil Contractes, societats, responsabilitat dels administradors.
Dret penal Alcoholèmies, violència de gènere, impagament de pensions, imprudències professionals, estafes immobiliàries.
Dret administratiu i urbanisme Reclamacions patrimonials contra l’administració, regularització de finques, llicències, reparcel·lacions, juntes de compensació i expropiacions.
Dret processal Defensa a judici dels drets i interessos dels nostres clientes relacionats amb qualsevol de les àrees anteriors.