Avís legal /

Els continguts del website www.mjuvillar-abogados.com així com totes les pàgines incloses sota aquest nom de domini, són propietat exclusiva d’en Javier Martínez Juvillar, amb domicili a aquests efectes a 08008 Barcelona, carrer Rosselló 229, 4º-1ªA, proveït de NIF35037043Q.

Aquests continguts inclouen els texts, imatges, fitxers i logotips, així com el disseny i estructura del website.

Qualsevol acte de distribució o comunicació pública, reproducció o emmagatzemament total o parcial, ha de realitzar-se amb el consentiment previ del titular del website. El titular del website no es responsabilitza de l’ús inadequat dels continguts del mateix que puguin realitzar-se sense el seu consentiment.